Obsah článku

Úprava všeobecných číselníkov – nastavte Krajiny, Meny, Jednotky a mnoho iného

Zvýšte presnosť svojho fakturačného systému pomocou dôkladných úprav všeobecných číselníkov. Preskúmajte, ako prispôsobiť predvyplnené záznamy vrátane krajín, mien, štandardných regiónov a jednotiek tak, aby boli v súlade s jedinečnými preferenciami vašej spoločnosti. Bez námahy optimalizujte svoj systém - od pridávania nových záznamov až po personalizované zobrazenia stĺpcov. Ponorte sa do tohto sprievodcu a získajte komplexné poznatky o spravovaní a prispôsobení všeobecných číselníkov pre zvýšenie efektívnosti.

Pre bezproblémové fungovanie fakturačného systému je po vytvorení Právneho subjektu a konfigurácii súvisiacich Bankových účtov nevyhnutné venovať pozornosť ďalším komponentom. Všeobecné číselníky, ktoré obsahujú základné údaje, ako sú krajiny, meny, štandardné regióny a jednotky, sú pre vás v našom systéme vopred vyplnené a pripravené na použitie. Môže však byť potrebné ich prispôsobenie, aby boli v súlade s preferenciami vašej spoločnosti. Pre priblíženie procesu vykonávania týchto úprav čítajte ďalej.

Nastavenie všeobecných číselníkov

Úpravu všeobecných číselníkov môžete začať priamo z nástenky kliknutím na ikonu pod nadpisom “Upravte všeobecné číselníky”:

Dostanete sa k nim tiež z ľavého menu výberom možnosti “Úprava všeobecných číselníkov” v časti “Všeobecné nastavenie”. Prechádzať cez všeobecné číselníky môžete pomocou kariet umiestnených v hornej časti obrazovky:

Na úvodnej karte sa nachádza stručný sprievodca, ktorý popisuje funckie tlačidiel, zatiaľ čo na ďalších kartách sa nachádzajú jednotlivé číselníky.

Spravovanie všeobecných číselníkov

Po otvorení niektorého zo všeobecných číselníkov, napríklad Krajiny, sa zobrazí zoznam predvyplnených záznamov a niekoľko možností na správu týchto záznamov.

V hornej časti obrazovky sa nachádza filter, ktorý uľahčuje vyhľadávanie konkrétnych záznamov. Pod filtrom sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktoré ponúkajú rôzne akcie:

  • Nový – toto tlačidlo môže byť k dispozícii len v niektorých číselníkoch. Umožňuje ručne pridať nové záznamy. Budete musieť vyplniť všetky údaje. Po dokončení nezabudnite kliknúť na tlačidlo “Uložiť”.
  • Importovať – ak nechcete vytvárať záznamy ručne, máte možnosť importovať súbor formátu .xlsx, ktorý vytvorí všetky záznamy naraz. Importovaný súbor však musí spĺňať určité pravidlá týkajúce sa obsiahnutých stĺpcov a ich názvov – šablónu súboru získate kliknutím na tlačidlo “Stiahnuť”. Takto získate súbor so správnymi stĺpcami a stačí ho len vyplniť potrebnými údajmi.
  • Prispôsobiť – prispôsobte si zobrazenia stĺpcov podľa svojich preferencií. Ak si želáte zobraziť viac stĺpcov alebo menej stĺpcov, prípadne ich zobraziť v inom poradí, môžete si to nastaviť pomocou tohto tlačidla. Toto nastavenie bude viditeľné len pre vás – neovplyvníte to, ako tento zoznam vidia ostatní používatelia systému.
  • Stiahnuť – po kliknutí na malú šípku na konci tlačidla sa zobrazí zoznam možností sťahovania – formát, ktorý chcete stiahnuť. Ak ste predtým použili filter na zobrazenie len niektorých záznamov, stiahnu sa len tie, ktoré spĺňajú kritériá filtrovania. Ak chcete stiahnuť celý zoznam, musíte najprv filter vymazať (použite tlačidlo “Vymazať a obnoviť”).

Pod týmito tlačidlami sa nachádza zoznam záznamov. Ikona ceruzky na konci každého riadku vám umožní upraviť informáciu o tom, či je daný záznam aktívny. Označenie záznamu ako neaktívneho ho vylúči z procesov fakturácie.

Celý zoznam môžete tiež jednoducho zoradiť kliknutím na názov stĺpca, podľa ktorého si želáte zoradiť záznamy; ďalším kliknutím môžete zmeniť smer zoradenia. Zoradenie môžete v prípade potreby kedykoľvek odstrániť jednoduchým kliknutím na X v riadku “Zoradiť”.

Zobrazenie podrobností o záznamoch

Kliknutím na konkrétny riadok sa v samostatnom okne zobrazia podrobnosti príslušného záznamu. V pravom hornom rohu sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktoré ponúkajú rôzne možnosti:

  • Upraviť – úprava podrobností záznamu
  • Nový – ručné vytvorenie nového záznamu, dostupné len vo vybraných číselníkoch
  • Zoznam – presmerovanie na zoznam všetkých záznamov

Pomohol Vám tento článok?

Nenašli ste, čo ste hladali?

Kontaktujte nás

Pozrite si náš Blog

Učte sa na Flowis University

Get in touch