Vyťažovanie faktúr
a využitie umelej inteligencie

Využitím Flowis modulov qRead a qCapture je možné použiť pokročilé technológie ako vyťažovanie faktúr a umelej inteligencie na skenovanie a čítanie faktúr s takmer dokonalou presnosťou.

Ako funguje qRead a qCapture?

Viac o moduloch qCapture a qRead

Technológia vyťažovania faktúr a umelej inteligencie eliminuje potrebu manuálneho zadávania údajov, čo znižuje čas a úsilie potrebné na spracovanie dokumentov. Pomáha podnikom efektívnejšie využívať svoje zdroje a sústrediť sa na hlavné a dôležité činnosti.

Aké sú ďalšie výhody?

Menej chýb pri spracovaní faktúr

Technológia vyťažovania faktúr a umelej inteligencie zabezpečuje presné a spoľahlivé získavanie údajov, minimalizuje chyby a zvyšuje presnosť spracovania faktúr. Znižuje sa tým riziko finančných nezrovnalostí a zlepšuje sa celkovú efektivitu

Viac času pre kľúčové činnosti

Technológia vyťažovania faktúr a umelej inteligencie umožňujú zamestnancom sústrediť sa na strategické činnosti s vyššou pridanou hodnotou. Zamestnanci môžu využívať svoje zručnosti a odborné znalosti na úlohy, ktoré majú priamy dopad na rozvoj a rast podniku, práve vďaka týmto technológiám.

Viac spracovaných dokumentov

Technológia vyťažovania faktúr a umelej inteligencie umožňujú podnikom rýchlo a efektívne spracovať veľké množstvo dokumentov. Vďaka automatizácii extrakcie údajov z dokumentov, moduly výrazne urýchľujú proces spracovania dokumentov.

Pozrite si, ako sme implementovali Flowis

Flowis integroval nákupný proces (PTP) pre spoločnost Yanfeng

Flowis vám pomôže optimalizovať podnikové procesy, zlepšiť efektivitu, komunikáciu pracovných postupov, spracovanie dát, OCR dokumentov a finančné prognózy. Prečítajte si o úspešných projektoch a implementáciách Flowisu z celého sveta.

Čo hovoria naši zákazníci

Ako funguje technólogia vyťažovania faktúr a umelej inteligencii?

Get in touch

Kontaktujte nás