Vyťažovanie faktúr
a využitie umelej inteligencie

Využitím Flowis modulov qRead a qCapture je možné použiť pokročilé technológie ako vyťažovanie faktúr a umelej inteligencie na skenovanie a čítanie faktúr s takmer dokonalou presnosťou.

Ako funguje qRead a qCapture?

Viac o moduloch qCapture a qRead

Technológia vyťažovania faktúr a umelej inteligencie eliminuje potrebu manuálneho zadávania údajov, čo znižuje čas a úsilie potrebné na spracovanie dokumentov. Pomáha podnikom efektívnejšie využívať svoje zdroje a sústrediť sa na hlavné a dôležité činnosti.

Čo Vám umožní OCR Technológia

Menej chýb pri spracovaní faktúr

Technológia vyťažovania faktúr a umelej inteligencie zabezpečuje presné a spoľahlivé získavanie údajov, minimalizuje chyby a zvyšuje presnosť spracovania faktúr. Znižuje sa tým riziko finančných nezrovnalostí a zlepšuje sa celkovú efektivitu

Viac času pre kľúčové činnosti

Technológia vyťažovania faktúr a umelej inteligencie umožňujú zamestnancom sústrediť sa na strategické činnosti s vyššou pridanou hodnotou. Zamestnanci môžu využívať svoje zručnosti a odborné znalosti na úlohy, ktoré majú priamy dopad na rozvoj a rast podniku, práve vďaka týmto technológiám.

Viac spracovaných dokumentov

Technológia vyťažovania faktúr a umelej inteligencie umožňujú podnikom rýchlo a efektívne spracovať veľké množstvo dokumentov. Vďaka automatizácii extrakcie údajov z dokumentov, moduly výrazne urýchľujú proces spracovania dokumentov.

Pozrite si, ako sme
implementovali Flowis

Flowis integroval cyklus od nákupu po platbu (PTP) pre spoločnost Yanfeng

Integrovaný cyklus PTP spoločnosti Flowis vedie digitálnu transformáciu spoločností tým, že vykonáva opakovanú prácu, takže účtovný tím sa môže sústrediť na kreatívnu prácu s vysokou hodnotou.

Ako funguje technólogia vyťažovania faktúr a umelej inteligencii?

Kontaktujte nás