Automatické spracovanie
 účtovných zápisov

Jednoduchšie a štandardizované účtovné zápisy s Flowisom. Rozlúčte sa s manuálnym zadávaním údajov a privítajte novú úroveň efektívnosti.

Flowis: Moderný nástroj pre rýchle a presné účtovanie

Prispôsobené šablóny účtovných zápisov

S Flowisom máte možnosť navrhovať šablóny pre účtovné zápisy presne podľa vašich účtovných potrieb. Môžete si vytvoriť šablóny, ktoré perfektne zapadajú do finančných požiadaviek vášho podniku.

Automatizované účtovné zápisy

Flowis vám umožňuje automatizovať vytváranie účtovných zápisov, čím šetrí váš čas a minimalizuje riziko chýb. Týmto spôsobom získate istotu, že vaše účtovné zápisy budú vždy presné a aktuálne.

Opakované účtovné pohyby

Jednoducho si nastavte opakujúce sa účtovacie pohyby. Flowis umožňuje naplánovať pravidelné zápisy, ako sú mesačné výdavky alebo pravidelné príjmy, čím sa zabezpečuje konzistentnosť a znižuje sa potreba opakovaného zadávania údajov.

Automatizované účtovanie v rámci viacerých účtovných systémov

Integrujte Flowis so všetkými svojimi účtovnými systémami a umožnite automatizáciu účtovných zápisov v rôznych systémoch. Týmto spôsobom zvýšite efektivitu a minimalizujete rozdiely pri odsúhlasovaní účtov.

Môžete sa na nás spoľahnúť

Firmy, ktoré dôverujú Flowisu.

S Flowisom sa v účtovných zápisoch strácať nebudete

Automatické upozornenia

Komplexný systém upozornení, ktoré si vyžadujú vašu pozornosť. Flowis funguje ako váš virtuálny asistent, ktorý vám posiela včasné pripomienky, aby ste nikdy nezabudli na dôležité úlohy alebo aktualizácie.

Prispôsobené pracovné postupy
a záruka transparentnosti

Flexibilita pracovných postupov

Prispôsobte si pracovné postupy pri zadávaní záznamov do denníka tak, aby zodpovedali jedinečným schvaľovacím procesom vašej spoločnosti pri nastavovaní pravidiel, prahových hodnôt a citlivosti pre rôzne aspekty schvaľovania denníkov.

Podrobné záznamy pre audit

Uchovávajte kompletnú históriu auditu všetkých záznamov v denníku. Flowis poskytuje podrobnú evidenciu vykonaných činností, čím ponúka transparentnosť a zodpovednosť v rámci finančných procesov.

Reporting a analýzy

S Flowisom získate prístup k nástenkám v reálnom čase s presnými a aktuálnymi údajmi, čo vám umožní robiť informované rozhodnutia. Naša platforma poskytuje pohodlnú vizuálnu orientáciu, čo zvyšuje prehľad nad finančnými údajmi a podporuje lepšie porozumenie.

Uľahčite si účtovanie
s pomocou Flowis

1

Šablóny

Počas implementácie manuálne nakonfigurujeme šablóny účtovných zápisov s automatickým prepojením na váš účtovný softvér. Synchronizácia kmeňových údajov zabezpečuje spoľahlivé a overené zápisy.

2

Príprava účtovných zápisov

Nahraďte manuálne účtovné záznamy v účtovných knihách a nechajte Flowis generovať zápisy automaticky. Môžete tiež nastaviť opakujúce sa záznamy podľa potreby.

3

Schvaľovací proces

Schvaľovanie účtovných zápisov je proces, ktorý je riadený pomocou schvaľovacej matice. Táto matice obsahuje pravidlá, ktoré sa týkajú rôznych faktorov ako finančné hodnoty, typy účtov a citlivosť nákladov. Tieto pravidlá určujú, aké účtovné zápisy sa schvaľujú a aké vyžadujú dodatočné schválenie.

4

Automatizované účtovanie

Flowis sa bezproblémovo integruje s vašimi účtovnými systémami a zaúčtuje schválené zápisy v reálnom čase, čím znižuje oneskorenia a nezrovnalosti.

5

Centrálny finančný dohľad

Získajte prehľad o všetkých účtovných zápisoch a nastavte špeciálne pravidlá pre uzávierku na konci mesiaca

6

Interný a externý audit

Prístup do Flowisu pre interný aj externý audit eliminuje nadbytočnú potrebu tlače dokumentov. Automatizáciou procesu ušetríte čas a znížite výdavky spojené s kontrolou.

7

Archivácia

Všetky dáta sú centralizovane umiestnené v jedinom úložisku, čím sa zabezpečí zachovanie údajov aj po vyradení technických zariadení z prevádzky alebo pri zmene úloh zamestnancov.

Pozrite si, ako sme implementovali Flowis

Flowis integroval nákupný proces (PTP) pre spoločnost Yanfeng

Flowis vám pomôže optimalizovať podnikové procesy, zlepšiť efektivitu, komunikáciu pracovných postupov, spracovanie dát, OCR dokumentov a finančné prognózy. Prečítajte si o úspešných projektoch a implementáciách Flowisu z celého sveta.

Bezpečnosť, dodržiavanie predpisov a zákaznícka podpora

Vaše informácie sú našou prioritou

Chránime dokumenty prístupom na základe oprávnenia a neustále posilňujeme ochranu. S certifikátmi SOC 2 typu 2 a dodržiavaním GDPR je Flowis výbornou voľbou, pokiaľ ide o bezpečnosť. Okrem toho používame šifrovanie TLS 1.2 a pri ochrane vašich cenných informácií sa spoliehame na úložisko Azure.

Zákaznícka podpora, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Získajte prístup k často kladeným otázkam, kontaktujte nás priamo alebo si pozrite naše používateľské príručky. Náš cieľ je zabezpečiť, aby naši zákazníci boli spokojní.

Dajte nám 15 minút a potom sa rozhodnite

Get in touch

Kontaktujte nás