Účinná automatizácia v procese  ľudských zdrojov

Zvyšte efektivitu pracovných postupov v oblasti ľudských zdrojov tým, že zlúčite všetky aspekty vášho procesu do jednej pohodlnej platformy Flowis.

Optimalizácia procesov ľudských zdrojov s Flowisom

Zvýšenie efektívnosti procesov

Naša intuitívna platforma vám umožní efektívne riadiť úlohy v oblasti ľudských zdrojov, zabezpečiť plynulý životný cyklus zamestnancov od nástupu až po ukončenie pracovného pomeru a umožniť manažérom ľudských zdrojov sústrediť sa na strategické iniciatívy namiesto administratívnej záťaže.

Automatizácia tvorby zmlúv

Vytváranie zmlúv s Flowisom je jednoduchšie ako kedykoľvek predtým. Už sa nemusíte trápiť s ručným vyplňovaním papierových dokumentov. S Flowisom automatizujete celý proces, čím minimalizujete chyby a urýchľujete tvorbu zmlúv.

Upozornenia na ukončenie zamestnaneckého pomeru

Majte prehľad nad zmluvami s Flowisom. Nástenka vás včas upozorní na dátumy ukončenia zmlúv, aby ste nikdy nezabudli na ich obnovenie alebo ukončenie.

Adaptívne pracovné postupy a nástenky pre procesy ľudských zdrojov

Flowis ponúka komplexné riešenie na prispôsobenie pracovných postupov v oblasti ľudských zdrojov a nástenky, ktorý vám umožňujú:

Flexibilné pracovné postupy

Navrhnite si pracovné postupy, ktoré sa prispôsobia vašim konkrétnym procesom v oblasti ľudských zdrojov, aby boli úlohy bezproblémové a efektívne.

Prispôsobiteľné nástenky

Vytvárajte a prispôsobujte si nástenky podľa svojich vlastných potrieb a získajte prehľad a kontrolu nad svojimi procesmi.

Automatické upozornenia

Komplexný systém upozornení, ktoré si vyžadujú vašu pozornosť. Flowis funguje ako váš virtuálny asistent, ktorý vám posiela včasné pripomienky, aby ste nikdy nezabudli na dôležité úlohy alebo aktualizácie.

Flowis v číslach

Používateľov na celom svete
0 +
Archivované dokumenty
0 +
Spracované neprítomnosti
0 +

Efektívne riešenie Flowis pre komplexný proces  ľudských zdrojov.

1

Nástup nových zamestnancov

Pri nástupe zamestnanca do pracovného pomeru môžete jednoducho vytvoriť zložky zamestnanca, prideliť pracovné pomôcky potrebné na výkon práce a spravovať prístupové práva.

2

Životný cyklus zamestnancov

Flowis vám pomáha jednoducho a efektívne kontrolovať a schvaľovať zmeny v pracovných pozíciách, zamestnaneckých úväzkoch, presunoch a platových úpravách cez definované postupy.

3

Absencie a nadčasy

Vo Flowise môžete požiadať a spravovať rôzne druhy neprítomností a nadčasov. Tieto informácie sú prehľadne zobrazené v kalendári a môžete ich ľahko exportovať pre jednoduchšiu prípravu miezd pre účtovníkov.

4

Stanovenie cieľov a hodnotenie výkonu zamestnancov

Nastavte a sledujte ročné ciele svojich zamestnancov. Tiež podporujte rozvoj zručností a identifikujte najlepších zamestnancov pre stanovenie strategických cieľov.

5

Ukončenie pracovného pomeru

Zjednodušte proces ukončenia pracovného pomeru tým, že automatizujete monitorovanie zmlúv, upozornenia na skončenie pracovného pomeru a generovanie dokumentov.

Bezpečnosť, dodržiavanie predpisov a zákaznícka podpora

Vaše informácie sú našou prioritou

Chránime dokumenty prístupom na základe oprávnenia a neustále posilňujeme ochranu. S certifikátmi SOC 2 typu 2 a dodržiavaním GDPR je Flowis výbornou voľbou, pokiaľ ide o bezpečnosť. Okrem toho používame šifrovanie TLS 1.2 a pri ochrane vašich cenných informácií sa spoliehame na úložisko Azure.

Zákaznícka podpora, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Získajte prístup k často kladeným otázkam, kontaktujte nás priamo alebo si pozrite naše používateľské príručky. Náš cieľ je zabezpečiť, aby naši zákazníci boli spokojní.

Pozrite si, ako sme implementovali Flowis

Riadenie HR procesov pomocou Flowisu v spoločnosti MUZIKER

Flowis vám pomôže optimalizovať podnikové procesy, zlepšiť efektivitu, komunikáciu pracovných postupov, spracovanie dát, OCR dokumentov a finančné prognózy. Prečítajte si o úspešných projektoch a implementáciách Flowisu z celého sveta.

Chcete zvýšiť efektivitu procesov ľudských zdrojov?

Get in touch

Kontaktujte nás