Automatizácia a štandardizácia
procesu odsúhlasenia účtov

Inovujte a zrýchlite proces odsúhlasenia účtov vďaka automatizácii a štandardizácii. Prejdite od manuálneho schvaľovania účtov k automatizovanému a optimalizujte vaše procesy.

Prečo je Flowis ideálnym riešením

Automatické nahrávanie účtovných zostatkov

Zabezpečíme hladký a rýchly prenos finančných údajov medzi rôznymi účtovnými a konsolidačnými systémami s Flowisom. Ručné zadávanie čísel je minulosťou. S Flowisom je to podobne jednoduché ako nahrať fotografiu do vášho počítača.

Automatické odsúhlasenie účtov

Manuálne odsúhlasenie účtov si vyžaduje veľa času a úsilia. A preto je tu naša platforma, ktorá nielen porovná účtovné zostatky za vás, ale prispeje k presnej a konzistentnej kontrole účtovných zostatkov, čo vám umožní využiť čas efektívnejšie.

Pokročilé možnosti reportovania

Flowis ponúka viacero pokročilých funkcií na generovanie reportov. Prezentačné nástroje ako grafy, tabuľky vám umožnia detailnejšie analyzovať vaše finančné údaje. Naša platforma poskytuje pohodlnú vizuálnu orientáciu, čo zvyšuje prehľad nad finančnými údajmi a podporuje lepšie porozumenie.

Elektronická archivácia

Vaše finančné údaje sú v digitálnom archíve chránené a pripravené na rýchle vyhľadanie, kedykoľvek budete potrebovať. Flowis vám pomáha efektívne spravovať vaše digitálne súbory a dokumenty, a získavať k nim rýchlejší prístup.

Automatické upozornenia

Komplexný systém upozornení, ktoré si vyžadujú vašu pozornosť. Flowis funguje ako váš virtuálny asistent, ktorý vám posiela včasné pripomienky, aby ste nikdy nezabudli na dôležité úlohy alebo aktualizácie.

Pracovné postupy
a záruka transparentnosti

Flexibilita pracovných postupov

Prispôsobené pracovné postupy vám dávajú možnosť nastaviť veci spôsobom, ktorý vyhovuje vašim potrebám.

Podrobné záznamy pre audit

Flowis systém je vybavený funkciou, ktorá zaručuje transparentnosť. Táto funkcia umožňuje systému dôkladne evidovať všetky vykonané finančné činnosti.

Môžete sa na nás spoľahnúť

Firmy, ktoré dôverujú Flowisu.

Ako Flowis efektívne automatizuje
proces odsúhlasenia účtov

1

Administrátor

Účtovné zostatky sa bez problémov importujú z vašich účtovných a konsolidačných systémov do Flowisu. Pomocou kompetenčnej a schvaľovacej matice sú účty presmerované zodpovedným osobám na prípravu a schválenie. Automatizáciou procesu predídete nezrovnalostiam a znížite manuálne zaťaženie vašich zamestnancov.

2

Príprava pre odsúhlasenie účtov

Účtovníci, ktorí sú zodpovední za prípravu odsúhlasenia účtov pripravujú titulné listy, dokumentáciu a podklady pre zabezpečenie správnosti zostatkov na účtoch.

3

Schváľovací proces

Schvaľovateľ skontroluje priloženú dokumentáciu, na základe ktorej môže formu schváliť alebo poslať späť do procesu prípravy na dodatočnú úpravu. Flowis umožňuje tiež nastaviť výnimky na základe súm, regiónu alebo citlivosti údajov.

4

Interný a externý audit

Prístup do Flowisu pre interný aj externý audit eliminuje nadbytočnú potrebu tlače dokumentov. Automatizáciou procesu ušetríte čas a znížite výdavky spojené s kontrolou.

5

Dodržiavanie a súlad s predpismi

Flowis poskytuje pokročilé možnosti reportingu, automatizované pripomienky a eskalácie na zabezpečenie plynulého priebehu celého procesu. Interné ad-hoc kontroly sa môžu vykonávať podľa potreby, čím sa zvyšuje kvalita procesu.

6

Archivácia

Všetky dáta sú centralizovane umiestnené v jedinom úložisku, čím sa zabezpečí zachovanie údajov aj po vyradení technických zariadení z prevádzky alebo pri zmene úloh zamestnancov.

Pozrite si, ako sme implementovali Flowis

Flowis integroval nákupný proces (PTP) pre spoločnost Yanfeng

Flowis vám pomôže optimalizovať podnikové procesy, zlepšiť efektivitu, komunikáciu pracovných postupov, spracovanie dát, OCR dokumentov a finančné prognózy. Prečítajte si o úspešných projektoch a implementáciách Flowisu z celého sveta.

Bezpečnosť, dodržiavanie predpisov a zákaznícka podpora

Vaše informácie sú našou prioritou

Chránime dokumenty prístupom na základe oprávnenia a neustále posilňujeme ochranu. S certifikátmi SOC 2 typu 2 a dodržiavaním GDPR je Flowis výbornou voľbou, pokiaľ ide o bezpečnosť. Okrem toho používame šifrovanie TLS 1.2 a pri ochrane vašich cenných informácií sa spoliehame na úložisko Azure.

Zákaznícka podpora, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Získajte prístup k často kladeným otázkam, kontaktujte nás priamo alebo si pozrite naše používateľské príručky. Náš cieľ je zabezpečiť, aby naši zákazníci boli spokojní.

Chcete vidieť Flowis v akcii?

Get in touch

Kontaktujte nás