Optimalizácia 
medzipodnikových transakcií

Zistite, ako Flowis dokáže zefektívniť a štandardizovať interné účtovné procesy.

Prečo je Flowis vhodná voľba
aj pre mezipodnikové transakcie?

Štandardizované šablóny

Flowis ponúka špecializované štandardizované šablóny pre medzipodnikové transakcie, ktoré výrazne zjednodušujú proces.

Tieto šablóny sa nastavujú počas implementácie, čo znamená, že vaše účtovné tímy si už nemusia pamätať zložité údaje o účtoch, nákladových strediskách alebo špecifických kódoch projektov.

Schvaľovanie oboch strán

Transakcie sa na oboch stranách zaúčtujú až po dôkladnom schválení, čím sa zníži počet nezrovnalostí a zabezpečí sa, že chyby sa vyriešia skôr, ako ovplyvnia vaše finančné výkazy. 

Tento proaktívny prístup chráni pred dvojitým započítaním a inými účtovnými chybami.

Nesúlady v účtovných zostatkoch

Flowis poskytuje systematické riešenie na efektívne spracovanie medzipodnikových transakcií. 

Automatizované odsúhlasovanie účtov a schvaľovacie procesy pomáhajú udržiavať súlad a zabraňujú nekonzistetným zápisom. 

Automatizované účtovanie v rámci viacerých účtovných systémov

Integrujte Flowis s vašimi účtovnými systémami a nechajte ho zaúčtovať všetky zápisy, takže už nemusíte účtovať v rôznych systémoch. Ušetríte čas a zjednodušíte schvaľovanie účtov.

Prispôsobené pracovné postupy
a záruka transparentnosti

Flexibilita pracovných postupov

Vytvárajte prispôsobené, prispôsobiteľné pracovné postupy, ktoré vyhovujú jedinečným potrebám vašej spoločnosti. Konfigurujte pravidlá na základe prahových hodnôt, typov účtov alebo nákladových stredísk, aby ste mohli doladiť účtovný proces.

Podrobné záznamy pre audit

Vďaka našej funkcií audit trail máte jasný prehľad o všetkých vykonaných finančných aktivitách. Flowis ich dôkladne eviduje a uchováva.

Automatické upozornenia a pokročilý reporting

Nástenky, ktoré pomáhajú

Prístup k množstvu podrobných údajov a analýz vám umožní urobiť informované rozhodnutie a pomôže získať jasný prehľad o finančnej situácii vášej spoločnosti.

Vždy dostupný a pripravený

Vždy na správnej ceste vďaka automatickému zasielaniu notifikácií a pripomienok.

Flowis v číslach

Používateľov na celom svete
0
Spracovaných faktúr mesačne
0
Aktualizácií cien mesačne
0

Zabezpečte efektívne riadenie medzipodnikových transakcií s Flowisom

 

1

Šablóny

Nastavte si štandardizované šablóny s prepojeniami na váš účtovný softvér.

2

Žiadosť o vytvorenie účtovného zápisu

Žiadosť o účtovný zápis si môžete zadávať manuálne alebo automatizovane a z rôznych dátových zdrojov.

3

Kontrola účtovného zápisu druhou stranou

Prijímajúca strana má možnosť prijať alebo zamietnuť účtovný zápis a tiež upraviť účtovné detaily.

4

Spracovanie účtovného zápisu

Zodpovedné tímy spracujú a zaúčtujú schválené účtovné zápisy.

5

Automatizované odsúhlasenie účtov

Identifikujte transakcie, ktoré čakajú na zaúčtovanie a preskúmanie pomocou prehľadných reportov.

Pozrite si, ako sme
implementovali Flowis

Flowis integroval cyklus od nákupu po platbu (PTP) pre spoločnost Yanfeng

Integrovaný cyklus PTP spoločnosti Flowis vedie digitálnu transformáciu spoločností tým, že vykonáva opakovanú prácu, takže účtovný tím sa môže sústrediť na kreatívnu prácu s vysokou hodnotou.

Bezpečnosť, dodržiavanie predpisov a zákaznícka podpora

Vaše informácie
sú našou prioritou

Chránime dokumenty prístupom na základe oprávnenia a neustále posilňujeme ochranu. S certifikátmi SOC 2 typu 2 a dodržiavaním GDPR je Flowis výbornou voľbou, pokiaľ ide o bezpečnosť. Okrem toho používame šifrovanie TLS 1.2 a pri ochrane vašich cenných informácií sa spoliehame na úložisko Azure.

Zákaznícka podpora, na
ktorú sa môžete spoľahnúť

Pozrite si často kladené otázky, kontaktujte nás priamo alebo navštívte naše centrum zdrojov. Snažíme sa, aby naši vážení zákazníci mali bezproblémový zážitok.

Chcete vidieť ako funguje Flowis?

Kontaktujte nás