Optimalizácia vnútropodnikového účtovania

Zistite, ako Flowis dokáže zefektívniť a štandardizovať interné účtovné procesy.

Prečo je Flowis vhodná voľba
aj pre vnútropodnikové účtovanie?

Štandardizované šablóny

Flowis ponúka špecializované štandardizované šablóny pre vnútropodnikové účtovanie, ktoré výrazne zjednodušujú proces. Tieto šablóny sa nastavujú počas implementácie, čo znamená, že vaše účtovné tímy si už nemusia pamätať zložité údaje o účtoch, nákladových strediskách alebo špecifických kódoch projektov.

Schvaľovanie oboch strán

Tranzakcie sa na oboch stranách zaúčtujú až po dôkladnom schválení, čím sa zníži počet nezrovnalostí a zabezpečí sa, že chyby sa vyriešia skôr, ako ovplyvnia vaše finančné výkazy. Tento proaktívny prístup chráni pred dvojitým započítaním a inými účtovnými chybami.

Nesúlady v účtovných zostatkoch

Flowis poskytuje systematické riešenie na efektívne spracovanie vnútropodnikových tranzakcií. Automatizované odsúhlasovanie účtov a schvaľovacie procesy pomáhajú udržiavať súlad a zabraňujú nekonzistetným zápisom. 

Automatizované účtovanie v rámci viacerých účtovných systémov

Integrujte Flowis so všetkými svojimi účtovnými systémami a uľahčite účtovanie interných zápisov v rôznych systémoch. Týmto spôsobom zvýšite efektivitu a minimalizujete rozdiely pri odsúhlasovaní účtov.

Prispôsobené pracovné postupy
a záruka transparentnosti

Flexibilita pracovných postupov

Vytvárajte prispôsobené, prispôsobiteľné pracovné postupy, ktoré vyhovujú jedinečným potrebám vašej organizácie. Konfigurujte pravidlá na základe prahových hodnôt, typov účtov alebo nákladových stredísk, aby ste mohli doladiť proces krížového účtovania.

Podrobné záznamy pre audit

Sledujte každú akciu krížového účtovania na účely zodpovednosti a dodržiavania predpisov. Flowis uchováva komplexnú históriu auditov, ktorá vám umožňuje prezerať minulé transakcie, schválenia a zmeny.

Automatické upozornenia a pokročilý reporting

Nástenky, ktoré pomáhajú

Prístup k množstvu podrobných údajov a analýz, čo vám umožní urobiť informované rozhodnutie a pomôže získať jasný prehľad o finančnej situácii.

Vždy dostupný a pripravený

Vždy na správnej ceste vďaka automatickému zasielaniu notifikácií a pripomienok.

Flowis v číslach

Používateľov na celom svete
0 +
Krížové poplatky spracované mesačne
0 +
Schválené žiadosti ICO
0 +

Zabezpečte efektívne riadenie vnútropodnikového procesu s Flowisom

 

1

Šablóny

Nastavte si štandardizované šablóny s prepojeniami na váš účtovný softvér.

2

Žiadosť o vytvorenie účtovného zápisu

Žiadosti o vnútropodnikový účtovný zápis si môžete zadávať manuálne alebo automatizovane z rôznych dátových zdrojov.

3

Kontrola účtovného zápisu druhou stranou

Prijímajúca strana má možnosť prijať alebo zamietnuť vnútropodnikový účtovný zápis a tiež upravovať účtovné detaily.

4

Spracovanie účtovného zápisu

Zodpovedné tímy spracúvajú schválené zápisy a zabezpečujú ich presné zaúčtovanie.

5

Automatizované odsúhlasenie účtov

Identifikujte tranzakcie, ktoré čakajú na zaúčtovanie alebo prerokovanie pomocou prehľadných reportov.

Pozrite si, ako sme implementovali Flowis

Flowis integroval nákupný proces (PTP) pre spoločnost Yanfeng

Flowis vám pomôže optimalizovať podnikové procesy, zlepšiť efektivitu, komunikáciu pracovných postupov, spracovanie dát, OCR dokumentov a finančné prognózy. Prečítajte si o úspešných projektoch a implementáciách Flowisu z celého sveta.

Bezpečnosť, dodržiavanie predpisov a zákaznícka podpora

Vaše informácie sú našou prioritou

Chránime dokumenty prístupom na základe oprávnenia a neustále posilňujeme ochranu. S certifikátmi SOC 2 typu 2 a dodržiavaním GDPR je Flowis výbornou voľbou, pokiaľ ide o bezpečnosť. Okrem toho používame šifrovanie TLS 1.2 a pri ochrane vašich cenných informácií sa spoliehame na úložisko Azure.

Zákaznícka podpora, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Získajte prístup k často kladeným otázkam, kontaktujte nás priamo alebo si pozrite naše používateľské príručky. Náš cieľ je zabezpečiť, aby naši zákazníci boli spokojní.

Chcete vidieť ako funguje Flowis?

Get in touch

Kontaktujte nás