Automatizovaný softvér na odhalenie falšovaných faktúr

Falšované faktúry škodia financiám a vzťahom s dodávateľmi. Firmy musia byť opatrné, overovať faktúry a prijímať opatrenia proti podvodom.
falsovane faktury

Falšované faktúry môžu vážne poškodiť finančnú stabilitu a dobré meno firmy, pretože ich následky môžu mať negatívny vplyv na prevádzku podniku. Našťastie, vďaka automatizácii a sofistikovaným funkciám softvérov ako je aj Flowis, firmy môžu úspešne predchádzať týmto klamlivým aktivitám, a zároveň si vychutnať množstvo výhod. Preto sa teraz pozrime bližšie na svet falšovaných faktúr a preskúmajme, ako automatizovaný softvér proti falšovaným faktúram môže pomôcť firmám.

Falšované faktúry môžu spôsobiť finančné straty, narušiť prevádzku a poškodiť vzťahy so dodávateľmi. Tieto klamlivé dokumenty môžu nadmieru zdražiť náklady na prevádzku, prijaté produkty alebo služby, ktoré firmy nikdy nezískali, a dokonca prichádzať od fiktívnych spoločností. Takéto praktiky vážne ovplyvňujú cash-flow a dôveru v dodávateľov.

Integrované opatrenia na ochranu pred falšovanými faktúrami

Jednou z významných vlastností Flowisu je jeho integrovaná funkčnosť pre predchádzanie falšovaným faktúram. Vďaka pokročilým algoritmom dokáže Flowis odhaliť anomálie, signalizovať podozrivé aktivity a overiť autenticitu faktúr. Týmto proaktívnym prístupom firmy získavajú možnosť identifikovať a zabrániť falšovaným faktúram skôr, než spôsobia finančné škody.

Každý e-mail a faktúra, ktoré Flowis prijme, sú špeciálne kontrolované a preverované, aby sa overila doména, odkiaľ pochádzajú. Ak doména neexistuje alebo je podozrivá, e-mail a faktúra sa označia a smerujú na špeciálnu kontrolu. Faktúry z neoverených domén nie je možné spracovať. Týmto sa predchádza spracovaniu podvodných faktúr a vykonaniu nesprávnych platieb.

Jednou z cenných výhod Flowisu je jeho schopnosť overiť platnosť každej faktúry v porovnaní s databázou dodávateľov. Týmto sa predchádza spracovaniu neplatných alebo nesprávnych faktúr, čo výrazne znižuje riziko podvodu. Flowis zabezpečuje, aby naši zákazníci dostávali platby rýchlejšie a zároveň udržiavali bezpečnosť svojich finančných transakcií.

Výhody automatizačného riešenia

Znižovanie rizika finančných strát: Prevenciu spracovania falšovaných faktúr zabezpečuje kontrola faktúr. Táto kontrola pomáha firmám predchádzať finančným stratám, ktoré môžu byť spôsobené zaplatením za tovary alebo služby, ktoré neboli nikdy dodané alebo boli zavádzajúco opísané.

Kontrola pre dodržiavanie predpisov: Mnoho odvetví má zavedené nariadenia, ktoré vyžadujú od firiem prijímať opatrenia na zabránenie podvodov. Implementácia kontroly falšovanej faktúry môže firmám pomôcť splniť tieto požiadavky pre dodržiavanie predpisov a vyhnúť sa pokutám.

Úspora času a zdrojov: Manuálne preskúmanie faktúr s cieľom odhaliť možné podvody môže byť náročný proces, pokiaľ ide o čas a úsilie. No vďaka nášmu integrovanému automatizačnému systému Flowis môžete dosiahnuť významnú úsporu času. S Flowisom môžete jednoducho eliminovať manuálne procesy a sústrediť sa na rast vašej firmy.

Zlepšenie vzťahov s dodávateľmi: Prevenciou pred falšovanými faktúrami sa firmy môžu vyhnúť sporom s dodávateľmi týkajúcich sa platieb za tovary alebo služby, ktoré neboli nikdy poskytnuté. To môže pomôcť udržať pozitívne vzťahy s dodávateľmi a vyhnúť sa potenciálnym právnym sporom.

V dnešnom svete je hrozba falšovaných faktúr neustálym zdrojom obáv pre podniky. Avšak, s Flowisom ako dôveryhodným spojencom získavajú firmy mocný nástroj na zabezpečenie svojej finančnej stability a prehľadnosti v procesoch. Začlenením Flowisu do svojej pracovnej rutiny firmy dosahujú väčšiu transparentnosť, eliminujú riziko podvodov a optimalizujú svoje finančné procesy pre udržateľný úspech.

Zdieľajte tento príspevok

Príhlaste sa na odber noviniek

Get in touch

Kontaktujte nás