Flowis integroval nákupný proces (PTP) pre spoločnost Yanfeng

Zdieľať

Úvod

Yanfeng je svetovým lídrom ako dodávateľ automobilových interiérových dielov. Spoločnosť má centralizované centrum zdieľaných služieb financií pre viac ako 60 rôznych účtov v Európe, Južnej Afrike a Severnej Amerike, ktoré spracúvajú približne 30 000 faktúr od dodávateľov mesačne.

V minulosti sa na skenovanie a OCR faktúr od dodávateľov, na smerovanie a schvaľovanie faktúr od dodávateľov a na schvaľovanie neštandardných platieb a mimoobdobových platieb používali rôzne aplikácie. Zvyšné aktivity v tíme PTP sa vykonávali manuálne prostredníctvom e-mailu a excelu.

Flowis umožnil implementovať kompletný proces PTP od začiatku do konca:

 

 

 

Implementáciou systému Flowis v spoločnosti Yanfeng sa

dosiahla výrazná efektivita procesov, čo viedlo k rýchlejšiemu spracovaniu faktúr a vybavovaniu výnimiek. Odstránili sa manuálne postupy a činnosti, čo viedlo k zvýšeniu produktivity účtovníkov.

 

 

 

Zvýšený súlad s históriou auditov a rôzne kontroly faktúr viedli k rýchlejším auditom a nižším poplatkom za audit.

Dosiahli sa výrazné úspory nákladov z rôznych licenčných poplatkov platených viacerým poskytovateľom.

 

 

 

Jeden integrovaný systém znižuje počet rozhraní a zdrojov IT, ktoré ich musia monitorovať.

Jeden systém znamená aj – jedna podporná zmluva, jednu MSA a jednu databázu znalostí.

 

 

 

Záver

Integrovaný nákupný proces, PTP, od Flowisu, vedie digitálnu transformáciu firiem tým, že vykonáva opakujúcu sa prácu, takže účtovný tím sa môže sústrediť na prácu s vysokou pridanou hodnotou.

Odbor

Automobilový dodávateľ

Počet zamestnancov

57 000+

Webová stránka

Get in touch

Kontaktujte nás